Inga fler avgifter

- EU:s förslag till en ny eurovinjett är bara en ny skatt, menar föreningen Danske Speditörer som befarar att tanken är att EU-politikerna vill l...

– EU:s förslag till en ny eurovinjett är bara en ny skatt, menar föreningen Danske Speditörer som befarar att tanken är att EU-politikerna vill lyfta pengar från vägtransporterna till andra transportformer.
– Eurovinjetten läggs enbart på vägtransporterna och inte andra transportformer, vilket är mycket orättvist, säger Martin Aabak, vd för Danske Speditörer.
– Det blir dessutom möjligt för de enskilda EU-länderna att lägga ännu flera avgifter på vägtransporterna än med det nuvarande direktivet.
Enligt det nuvarande EU-direktivet kan medlemsstaterna endast lägga avgifter på vägtransporter som motsvarar det slitage som godstrafiken på vägarna har på infrastrukturen i det egna medlemslandet.
Enligt det förslag till direktiv som nu ligger finns möjligheter till att lägga på ytterligare avgifter för till exempel luftföroreningar, oljud och trängsel.
– Det betyder naturligtvis dyrare godstransporter, menar Martin Aabak.

Om artikeln

Publicerad: 2010-10-22 00:00
Kategori: Nyheter
Taggar: