Chefer tror på uppgång

Nio av tio chefer tror att konjunkturen nu vänt. På ett år har andelen chefer som planerar att nyanställa gått från 14 procent till 46 procent. Samtidigt säger varannan chef att faran för en ny kris inte är helt avblåst. Det visar en undersökning från Sveriges chefsorganisation Ledarna gjord av Novus Opinion bland 2 059 chefer.

Nio av tio chefer anser att konjunkturen vänt, men hälften befarar att risken för bakslag är stor.
– Sveriges chefer är försiktiga. De bedömer att konjunkturen nu vänt, men flaggar för att det finns risk för bakslag, säger Annika Elias, ordförande i Ledarna.
Omdömena bland cheferna ser olika ut beroende på bransch och sektor. Bland cheferna i näringslivet är det nu över hälften som vill anställa, jämfört med var fjärde chef inom den offentliga sektorn. I många verksamheter inom den offentliga sektorn anger cheferna att det fortfarande råder anställningsstopp.
Chefsbarometern visar också att fasta anställningar är den vanligaste formen av anställning oavsett sektor. Men mindre än hälften kommer att vara fasta tjänster. Visstids- och projektanställningar står för en tredjedel av nyanställningarna och inhyrd personal från bemanningsföretag står för 16 procent.

Om artikeln

Publicerad: 2010-10-22 00:00
Kategori: Nyheter
Taggar: