Trafikverket klarar inte underhållet

Varje år satsar staten 6 miljarder kronor på drift och underhåll av järnvägarna. Riksrevisionen har granskat Trafikverkets (f.d. Banverkets) besl...

Varje år satsar staten 6 miljarder kronor på drift och underhåll av järnvägarna. Riksrevisionen har granskat Trafikverkets (f.d. Banverkets) beslutsunderlag för underhåll av järnvägar. I granskningen konstateras att verkets kunskaper om järnvägarnas tillstånd är otillräckliga. Det beror både på brister i informationssystemen och på dåliga rutiner för rapportering av underhållsåtgärder.

Trafikverket har otillräcklig information om varför fel uppstår på järnvägarna och vad som görs för att rätta till felen. Verket vet till exempel inte varför och hur ofta komponenter i järnvägsnätet byts ut. Trafikverket registrerar inte vissa typer av förseningar och verket har därför inte tillräckligt bra kunskap om hur brister i underhållet påverkar trafikanterna.

Om artikeln

Publicerad: 2010-08-20 00:00
Kategori: Nyheter
Taggar: