Regeringen bildar råd för intelligenta transportsystem

Regeringen sammanträde i juni beslutat att inrätta ett ITS-råd. Detta för att intensifiera arbetet med att nyttja intelligenta transportsystem (IT...

Regeringen sammanträde i juni beslutat att inrätta ett ITS-råd. Detta för att intensifiera arbetet med att nyttja intelligenta transportsystem (ITS) och tjänster för att nå bättre säkerhet, effektivitet och miljö.

– Det är viktigt att vi verkligen tillvaratar de möjligheter IT ger för att klara de stora utmaningar som transportsystemet står inför, säger infrastrukturminister Åsa Torstensson. Det handlar bland annat om att underlätta resor och transporter med flera trafikslag och att uppfylla de krav som nollvisionen ställer på våra vägtransporter.

Rådet består av representanter från bland annat näringsliv, myndigheter, gods- och persontransportörer och akademin. De ska arbeta nära Trafikverket som har ett samordningsansvar för genomförande av den trafikslagsövergripande ITS-handlingsplan som redovisades den 1 mars i år.

Om artikeln

Publicerad: 2010-08-20 00:00
Kategori: Nyheter
Taggar: