Lättare hålla rätt fart med datorstöd

Med MobiOnes nya datorstöd MobiISA blir det lättare för yrkesförare att hålla koll på vilken hastighetsbegränsning som gäller, samt lättare a...

Med MobiOnes nya datorstöd MobiISA blir det lättare för yrkesförare att hålla koll på vilken hastighetsbegränsning som gäller, samt lättare att hålla rätt fart.

Många företag och organisationer har idag en transportpolicy, och kanske även andra frivilliga åtaganden, för ett ökat ansvar i trafiken, med krav på trygga, säkra och miljövänliga transporter.

Därför har MobiOne utvecklat en mobil datorapplikation som stöd för yrkesförare att kunna leva upp till de uppsatta målen, kallad MobiISA, där ISA står för Intelligent Stöd för Anpassning av hastigheten. MobiISA består av såväl hårdvara som mjukvara, den förra i form av en liten bildskärm, den senare i form av en programvara som visar rådande hastighet samt en varningssignal. Systemet tar liten plats och låter sig enkelt monteras i fordonet.

Med MobiISA, som finns integrerad i en fordonsdator, får föraren en varning, som både ses och hörs, när hastigheten inte följs. Likaledes informeras föraren om vilken hastighetsbegränsning som gäller på det för ögonblicket aktuella vägavsnittet. Med ISA på trafikledningskontoret följer man upp avvikelser när hastighetsbegränsningar överskrids, var det ägde rum och med hur mycket.

Om artikeln

Publicerad: 2010-08-20 00:00
Kategori: Nyheter
Taggar: