Biogas ger störst klimatnytta, RME minst

Alla biodrivmedel i Sverige är betydligt bättre än bensin och diesel, enligt Pål Börjessons och LTH:s livscykelanalys som inkluderar biprodukter....

Alla biodrivmedel i Sverige är betydligt bättre än bensin och diesel, enligt Pål Börjessons och LTH:s livscykelanalys som inkluderar biprodukter. Biogas från gödsel minskar klimatpåverkan 148 procent, etanol från sockerbetor och sockerrör minskar CO2-utsläppen 80 resp. 79 procent. Spannmålsetanol och biodiesel från raps ger lägre utsläppsminskningar, men fortsatt högre än vad som ofta anges i debatten. Energimyndigheten har delfinansierat rapporten, Gröna Bilister medverkat i referensgruppen.

Om artikeln

Publicerad: 2010-06-18 00:00
Kategori: Nyheter
Taggar: