Ökad nyregistrering

För första gången på två år ökar registreringen av kommersiella fordon inom EU. Ökningen i mars i år var närmare 9 procent, jämfört med ma...

För första gången på två år ökar registreringen av kommersiella fordon inom EU. Ökningen i mars i år var närmare 9 procent, jämfört med mars 2009, visar statistik från branschorganisationen Acea.
De lätta fordonen, under 3,5 ton, ökar med 12,4 procent. För de medeltunga och tyngre bilarna är det fortfarande minussiffror som gäller.
Tunga fordon över 16 ton minskade med 15,9 procent. I Sverige ligger minskningen på 31,8 procent. Det kan ändå tyda på en förbättring, för om man jämför de tre första kvartalen för 2010 och 2009 är siffrorna ännu dystrare. Då visar registreringsstatistiken – 30,9 procent för EU, och – 38,3 procent för Sverige.
De svenska tillverkarna Volvo och Scania rapporterar också kraftigt ökad orderingång. För Scanias del är det upp 166 procent första kvartalet i år, jämfört med första kvartalet 2009. För Volvo är det 118 procent. Bägge företagen räknar med en produktionsökning på 10 procent under det andra kvartalet i år, jämfört med det första.

Om artikeln

Publicerad: 2010-05-21 00:00
Kategori: Nyheter
Taggar: