Regeringens infrastrukturplan är orimlig

BIL Sweden anser att fördelningen av investeringsanslagen är orimlig i regeringens plan för infrastruktursatsningar. Man ifrågasätter bland annat...

BIL Sweden anser att fördelningen av investeringsanslagen är orimlig i regeringens plan för infrastruktursatsningar. Man ifrågasätter bland annat hur tåg kan få 56 procent av anslagen när 95 procent av alla resor utförs på våra vägar.
BIL Sweden menar vidare att det i politiken har uppstått en osund fixering vid spårbunden trafik. Man anser också att samhällsekonomiska bedömningar bör vara vägledande i utformningen av infrastrukturpolitiken och att väginvesteringar därför bör dominera kraftigt i en plan för framtidens infrastruktur.
Totalt räknar regeringen med en budget på cirka 497 miljarder kronor för åren 2010-2021.

Om artikeln

Publicerad: 2010-04-23 00:00
Kategori: Nyheter
Taggar: