EasyGo blir bara bättre

EasyGo ska vara det centrala i en samlad lösning för betalning av vägavgifter i Norge, Sverige och Danmark genom att kunna utnyttja Autopass och no...

EasyGo ska vara det centrala i en samlad lösning för betalning av vägavgifter i Norge, Sverige och Danmark genom att kunna utnyttja Autopass och norska Statens vegvesen får ständigt propåer från andra länder som vill vara med i systemet. Från nästa år är också Österrike med i systemet enligt Vegvesendets tidning ”Vegen og vi”.
– Detta är ett unikt sätt att visa EU att det är möjligt att samarbeta om en gemensam betalningslösning när det gäller vägavgifter, säger Robert Fjelltun Bøe till tidningen.
Han jobbar bland annat med samordning av betalningslösningar inom Statens Vegvesen med utgångspunkt från det beslut EU tog hösten 2009 att det från 2012 ska vara möjligt för tunga lastbilar att ha ett avtal och ett kort oavsett var i Europa man kör.
– För att få till ett samordnat betalningsystem måste det också utvecklas ett kort eller annat som kan läsas av oavsett vilket system som finns i det enskilda landet. Samtidigt ska befintliga kort kunna användas lokalt innanför landets gränser om man så önskar. Det innebär att alla länder måste ha utrustning som kan läsa av andra länders kort, tillägger Fjelltun Bøe.
– En av utmaningarna är att få till ett system där kortinnehavaren får en faktura på alla passager i alla länder. Ett sådant system kommer troligen i praktiken stoppa den praxis som utländska transportörer tillämpar där de medveten kör i abonnemangsfilen genom bommarna för Autopass för att senare strunta i de krav som kommer i efterhand.
Bara i Norge har de norska bombolagen förlorat 30 miljoner norska kronor på grund av smitning och de som struntat i att betala i efterhand och där arbetar man på att få till ett obligatoriskt kort för att tung trafik från 2013.

Om artikeln

Publicerad: 2010-04-23 00:00
Kategori: Nyheter
Taggar: