Projekt mot dieselstölder

Allt oftare rapporteras om dieselstölder från anläggnings- och transportbranschen i Sverige, Norge, Danmark och Tyskland. Särskilt vägentrepren?...

Allt oftare rapporteras om dieselstölder från anläggnings- och transportbranschen i Sverige, Norge, Danmark och Tyskland. Särskilt vägentreprenörer har varit hårt utsatta eftersom mobila tankar och maskiner töms nattetid då tjuvarna kan arbeta helt ostörda.
Efter ett antal nya dieselstölder i trakterna runt Älvsbyn har polisen i Norrbotten bestämt sig för att sätta stopp för fler stölder. De har nu kartlagt var de flesta stölderna sker och gjort en skiss över typiska riskområden, det vill säga platser där stölder ofta sker. När entreprenörer ska arbetar inom något av dessa områden ska de underrätta polisen och dessutom informera om hur länge de ska vara kvar på platsen, vilket ökar polisens möjligheter att hålla uppsikt.
Projektet ska senare följas upp för att se om det är en framgångsrik metod.

Om artikeln

Publicerad: 2010-03-26 00:00
Kategori: Nyheter
Taggar: