Pris och snabbhet viktigast

Vid sidan av pris och leveranskvalitet är snabbhet det som logistikköpare tycker är mest väsentligt när de väljer sin leverantör.Det visar en u...

Vid sidan av pris och leveranskvalitet är snabbhet det som logistikköpare tycker är mest väsentligt när de väljer sin leverantör.
Det visar en undersökning som Posten Logistik har gjort bland de största köparna av logistiktjänster inom detaljhandeln. Sammanlagt 200 intervjuer har genomförts med de största logistikköparna inom detaljhandeln i Sverige (exklusive dagligvaruhandeln).
Undersökningen visar att de viktigaste faktorerna vid valet av logistikleverantör är snabbhet följt av flexibilitet, bortsett från pris och leveranskvalitet.
Av de intervjuade företagen anser 65 procent att det viktigaste är att en logistikleverantör kan leverera med kort varsel (bortsett från pris och leveranskvalitet).
– I synnerhet detaljhandeln är beroende av en väl genomtänkt logistikkedja med flexibla leveranser och god leveranssäkerhet, då hyllorna i butiken inte plötsligt får bli tomma, säger Anders Holm, chef för Posten Logistik i Sverige.
Många butiker har i dag inga varor i lager och är beroende av dagliga leveranser från kedjans centrallager. Större detaljhandelskedjor har butikssystem som är synkroniserade med lagersystemet.

Om artikeln

Publicerad: 2010-03-26 00:00
Kategori: Nyheter
Taggar: