Var femte godscontainer är felmärkt

Vid en storkontroll av farligt gods i Oslos hamn i oktober förra året upptäcktes att var femte container var felmärkt. Felmärkningen eller avsakn...

Vid en storkontroll av farligt gods i Oslos hamn i oktober förra året upptäcktes att var femte container var felmärkt. Felmärkningen eller avsaknad av märkning av farligt gods kan få allvarliga konsekvenser vid olyckor och utgöra en risk för transportören.
Några allvarligare fel upptäcktes inte, men ungefär 20 procent var för dåligt märkta med vad containern innehöll.
Korrekt märkning av farligt gods är viktigt både vid normal hantering och vid olyckor. Eftersom räddningsmanskapet vid en olycka får fel och saknar korrekt information om vilken typ av farligt innehåll de ska hantera kan det försena insatsen och i värsta fall sätta personalens liv och hälsa i fara.
– Om det i praktiken är en utbredd vana att slarva med märkning av farligt gods, innebär det också en risk för transportören, påpekar Inge Børli, säkerhetsrådgivare hos NLF (Norsk Lastbileierforbund).
Han påminner om att alla som kör farligt gods måste ha ADR-kort.
– Men det hjälper inte att chauffören har goda kunskaper och vet vad han eller hon ska göra för att begränsa skadeverkningarna vid en olyckshändelse och avsändaren har satt fel eller dålig märkning på containern, tillägger han.

Om artikeln

Publicerad: 2010-02-26 00:00
Kategori: Nyheter
Taggar: