Vägskatt flyttar inte gods till järnvägen

I såväl Danmark som Sverige finns ett intresse av att skapa någon form av kopia på den tyska vägskatten, mauten, av miljömässiga skäl, men den...

I såväl Danmark som Sverige finns ett intresse av att skapa någon form av kopia på den tyska vägskatten, mauten, av miljömässiga skäl, men den danska åkeriorganisationen DTL menar att argumenten inte är hållbara.
– En vägskatt flyttar inte gods från lastbilarna till järnvägen, säger de bestämt.
De pekar på att den tyska Mauten är ett stort problem. En av förutsättningarna och huvudargumenten vid införande 2005 var just att få mer väggods till järnvägen. I Danmark är en sådan vägskatt planerad att införas 2012.
I DTL senaste nummer av DTL Magasinet berättar Dirk Saile, från den tyska åkeriföreningen, att miljöargumenten för en sådan skatt inte stämmer med verkligheten.
– Fyra år med Mauten har inte ändrat förhållanden mellan gods på lastbil och gods på järnväg. Godset måste under alla förhållanden fram och det är inte alltid som järnvägen är ett alternativ till lastbilen.
– Samma förhållanden gäller i Schweiz, där vägskatten är tre-fyra gånger dyrare än i Tyskland, berättar Saile.
– Trots priserna har järnvägen inte tagit över något gods från lastbilstrafiken.
DTL har dessutom tidigare påpekar att erfarenheterna från andra länder med vägskatt visar att sådana avgifter är förenade med mycket dyr administration. I Tyskland går hela 20 procent av intäkterna till att administrera Mauten. Dessutom har man där problem att mäta hur långt lastbilarna kör på motorvägarna.
– Vi har ständigt ärenden med företag som inte kan få sina egna redovisningar att stämma med fakturorna från Mautadministrationen, säger Dirk Saile.
– Fakturorna från systemet är inte heller särskilt lätta och enkla att läsa av.
Resultatet är flera rättstvister mellan transportföretagen och Mautadministrationen.

Om artikeln

Publicerad: 2010-02-26 00:00
Kategori: Nyheter
Taggar: