Svevia bygger om olycksdrabbade väg 155

Väg 155 pekas ut som en av de statliga vägar i Göteborgsområdet med högst olycksrisk. På sträckan finns ett flertal signalreglerade korsningar ...

Väg 155 pekas ut som en av de statliga vägar i Göteborgsområdet med högst olycksrisk. På sträckan finns ett flertal signalreglerade korsningar med stora kapacitetsproblem under högtrafik. Problemen ger långa restider för genomfartstrafiken och dålig tillgänglighet till de lokala målen.
Nu byggs den farliga vägen om. Svevia har fått i uppdrag av Vägverket att utföra ombyggnationen. Kontraktsumman är cirka 340 miljoner kronor.

Om artikeln

Publicerad: 2010-02-26 00:00
Kategori: Nyheter
Taggar: