Överlasterna minskar ? men många fordon är överlastade

Överlasterna fortsätter att minska enligt Vägverkets mätningar 2009. Trenden för överlaster de senaste åren är svagt sjunkande. På mätplatse...

Överlasterna fortsätter att minska enligt Vägverkets mätningar 2009. Trenden för överlaster de senaste åren är svagt sjunkande. På mätplatserna är fortfarande en femtedel av de tunga fordonen med bruttovikt över 35 ton överlastade vilket leder till ökat vägslitage.
Enligt mätresultaten 2009, liksom föregående år, kommer överlasterna till stor del från fordon där vikten är felaktigt fördelad. Vägverket och Sveriges Åkeriföretag har därför startat en dialog med fordonstillverkarna för att få fram bättre vågutrustning för originalmontering i fordon, för att förarna ska kunna kontrollera bruttovikt och fördelning på fordonets axlar.
– För de tyngre transporterna behövs vågutrustning i maskiner och fordon redan vid lastningstillfället så att fördelningen av vikten blir rätt från början. Sveriges Åkeriföretag har också föreslagit att det straffrättsliga ansvaret för rätt lastning av fordon, omfördelas till den som har kontroll över lastningen, och det är inte alltid föraren eller fordonsägaren, säger Mårten Johansson, teknikchef i Sveriges Åkeriföretag.

Om artikeln

Publicerad: 2010-02-26 00:00
Kategori: Nyheter
Taggar: