Kvalitetspris till livsmedelstransporter

När organisationen QIII i början av februari prisade transportköpare som ställer höga kvalitetskrav på transporterna, fanns två stora livsmedel...

När organisationen QIII i början av februari prisade transportköpare som ställer höga kvalitetskrav på transporterna, fanns två stora livsmedelsföretag bland pristagarna: Lantmännen och Findus.
– Det har under en längre tid varit stort fokus på livsmedel och deras påverkan på människor och miljö. Transporterna är en viktig och synlig del i livsmedelskedjan. Jag tror att många tycker att det är särskilt viktigt att just livsmedel produceras och transporteras på ett bra sätt eftersom de kommer så nära oss. Det har de livsmedelsföretag som idag mottar QIII:s kvalitetsbevis insett, säger Lasse Holm, chef för QIII.
Sedan QIII startade sin verksamhet i maj 2005 har organisationen påverkat transporter till ett sammanlagt värde av nära 20 miljarder kronor vilket motsvarar ungefär 20 procent av transportmarknaden i Sverige.
Under prisutdelningen, den åttonde i ordningen, prisades även Swerock AB, Liko AB, Halmstad kommun och Borgholms kommun.

Om artikeln

Publicerad: 2010-02-26 00:00
Kategori: Nyheter
Taggar: