Digitala färdskrivaren ska förnyas

Danska DI Transport har tillsatt ett utskott som ska komma med ett utspel till EU-kommissionen när det gäller regler för en digital färdskrivare. ...

Danska DI Transport har tillsatt ett utskott som ska komma med ett utspel till EU-kommissionen när det gäller regler för en digital färdskrivare. Detta sedan EU-kommissionen inlett en servicekontroll av de gällande reglerna för en sådan färdskrivare.
De nuvarande reglerna kom till 1985 och DI Transport menar därför att en uppdatering är helt riktig.
– Men den måste samtidigt anpassas till framtidens teknologi, säger Anne Mette Koch Bangsgaard från DI Transport.
– Vi vill ha en framtida säkring av apparaten. Den måste bland annat göras mer användarvänlig för chaufförerna och den måste bättre kunna samverka med alla annan elektronisk utrustning som finns i lastbilarna, till exempel navigations och flottstyrningssystem.
Den digitala färdskrivaren finns i dag i fler än 1,5 miljoner fordon inom EU. Ett antal enheter som förväntas öka betydligt när det från juni 2010 blir obligatorisk i en rad länder utanför EU.
EU-kommissionen kontroll och undersökning pågår till den 1 mars 2010.

Om artikeln

Publicerad: 2010-02-26 00:00
Kategori: Nyheter
Taggar: