Nyregistrerade fordon minskade en tredjedel

Trafiksäkerhetsverkets statistik visar att det under det gångna året registrerades 172 466 eller 30,1 procent färre nya fordon än året innan. Ny...

Trafiksäkerhetsverkets statistik visar att det under det gångna året registrerades 172 466 eller 30,1 procent färre nya fordon än året innan. Nyregistreringarna av personbilar minskade totalt 35,2 procent jämfört med året innan, men under slutet av året var minskningen klart lugnare. Nyregistreringarna av samtliga fordonsslag minskade avsevärt, endast registreringarna av nya bussar höll nästan samma nivå som ifjol.
Registreringarna av paket- och lastbilar minskade rejält. Ifjol registrerades 8 677 nya paketbilar, vilket är 44,1 procent mindre än året innan. Även nyregistreringarna av lastbilar minskade nästan lika mycket, 39,1 procent, och antalet registreringar var 3 173. De populäraste paketbilsmärkena var Toyota, Volkswagen och Ford. De tre i täten för lastbilar var Scania, Volvo och Mercedes-Benz.
Antalet nyregistrerade bussar var nästan oförändrat. Totalt registrerades 592 nya bussar och minskningen jämfört med året innan var 0,7 procent. De populäraste bussmärkena var Mercedes-Benz, Scania och Iveco.

Om artikeln

Publicerad: 2010-01-29 00:00
Kategori: Nyheter
Taggar: