Vägverket vill sänka utsläppen med en promille

Vägverket siktar på att sänka utsläppen av koldioxid med en promille till år 2020. Det blir resultatet av deras framtidsplan. Naturvårdsverket vill skrota planen helt och hållet och börja om från början.

Trafiken står för cirka en tredjedel av bidraget till växthuseffekten och har svårt att få bukt på sina utsläpp. Trafikverken har under året samlat sig för att presentera satsningar fram till ödesåret 2020. Det är första gången Vägverket och Banverket skriver sina planer tillsammans. Men resultatet imponerar inte på Naturvårdsverket
– Deras plan minskar utsläppen från transportsektorn med en promille till år 2020. Den kommer att öka den kortväga biltrafiken mer än resandet med kollektivtrafik. Detta skjuter omställningen till ett energieffektivt transportsystem på framtiden, säger Sven Hunhammar på Naturvårdsverket.
Minskningen av utsläpp från trafiken med en promille jämfört med idag ligger inom felmarginalen och kan enligt honom slå över i ett negativt resultat om trafikverken bara hade räknat med all ny trafik som genereras av flera vägar och ny bebyggelse.
Det är framförallt de stora vägprojekten i planen som kommer att öka bilberoendet och minska andelen kollektivtrafikanter och folk som väljer att cykla eller gå. Naturvårdsverket vill därför skrota planen helt och hållet och plocka fram alternativa planer som krävs för att nå klimatmålen.
Trafikverkens nationella plan för transportsystemet är just nu ute på remiss och kommer att ligga till grund för riksdagens beslut för framtida infrastruktur som ska fattas någon gång under 2010.

Om artikeln

Publicerad: 2009-12-18 00:00
Kategori: Nyheter
Taggar: