Starkt resultat för Preem

Preems ackumulerade resultat vid utgången av september blev 3 376 miljoner kronor, en förbättring på 1 538 miljoner jämfört med samma period fö...

Preems ackumulerade resultat vid utgången av september blev 3 376 miljoner kronor, en förbättring på 1 538 miljoner jämfört med samma period förra året.
– Resultatförbättringen är en kombination av ett bra operativt resultat kombinerat med prisvinster på våra inneliggande lager. Trots den rådande lågkonjunkturen och minskad global efterfrågan har produktionen legat på en fortsatt hög nivå. Samtidigt har priset på råolja (Brent) stigit från 36 $/fat vid årets början till 68$/fat vid utgången av september. Den lägre omsättningssiffran är en funktion av det lägre oljepriset jämfört med 2008, säger Michael G:son Löw, koncernchef och VD Preem AB.
Preems exportandel är fortsatt hög, 64 procent (samma som i fjor) av produktionen har under året exporterats till ett värde av 29 390 miljoner kronor (44 373 förra året). Preem fortsätter därmed att vara ett av Sveriges största exportföretag.
– Verksamheten på den svenska marknaden fortsätter att stärkas. Bland annat är vårt nya stationskoncept mycket framgångsrikt vilket har bidragit till ökade volymer och förbättrade marginaler samtidigt som Företagsförsäljningen (B2B) går fortsatt bra. Samtidigt fortsätter förberedelserna för introduktion av en grön skogsbaserad diesel med byggnationen av en råtalloljefabrik i Piteå och ombyggnad av Preemraff Göteborg där den färdiga gröna dieseln ska tillverkas, säger Michael G:son Löw.

Om artikeln

Publicerad: 2009-12-18 00:00
Kategori: Nyheter
Taggar: