Körkorts- och yrkestrafikfrågor samlas hos Transportstyrelsen

Transportstyrelsen tar över länsstyrelsernas uppgifter när det gäller körkorts- och yrkestrafikfrågor. Därmed samlas dessa frågor i huvudsak i...

Transportstyrelsen tar över länsstyrelsernas uppgifter när det gäller körkorts- och yrkestrafikfrågor. Därmed samlas dessa frågor i huvudsak inom en och samma myndighet.
Vägtrafikregistret ska i fortsättningen även tillhandahålla uppgifter om personer som arbetar med vägtransporter. Uppgifterna behövs för att kontrollera om bestämmelserna om kör- och vilotider samt färdskrivare följs.
Regeringen ska få rätt att föreskriva om sanktionsavgifter enligt bestämmelserna om kör- och vilotider samt färdskrivare.
Merparten av ändringarna föreslås börja gälla den 1 januari 2010 och de övriga den 15 februari 2010.
Riksdagen har sagt ja till regeringens förslag.

Om artikeln

Publicerad: 2009-12-18 00:00
Kategori: Nyheter
Taggar: