Domstol sa nej till höjd vägavgift

En höjning av Mauten, vägavgiften, i Schweiz med tio procent skulle innebära att transportnäringen skulle betala mer i vägavgifter än vad deras ...

En höjning av Mauten, vägavgiften, i Schweiz med tio procent skulle innebära att transportnäringen skulle betala mer i vägavgifter än vad deras belastning av vägnätet utgör. Det fastslog nyligen en domstol, vilket innebär att den schweiziska regering förlorade det mål som transportorganisationen ASTAG tagit initiativet till.
Domen innebär att Mauten fastställs till 2005 års nivå, men regeringen har dock möjligheten att överklaga domen i Schweiz högsta domstol.

Om artikeln

Publicerad: 2009-12-18 00:00
Kategori: Nyheter
Taggar: