Bästa examensarbete om godstransport på väg utsett

Sveriges Åkeriföretags tävling om bästa examensarbete om godstransporter på väg 2009 är avgjord. Det blev David Fridner vid institutionen för ...

Sveriges Åkeriföretags tävling om bästa examensarbete om godstransporter på väg 2009 är avgjord. Det blev David Fridner vid institutionen för journalistik och masskommunikation vid Göteborgs universitet som får prissumman på 10 000 kronor för uppsatsen ”Grönt med personalen”.
David Fridner fick i november ta emot sitt pris av Vägverkets Generaldirektör Lena Erixon i samband med Sveriges Åkeriföretags och Svensk Åkeritidnings konferens LBC-dagarna på Scandic Foresta på Lidingö utanför Stockholm.
Den fråga som uppsatsen undersöker är huruvida det finns ett internt värde av miljöarbetet för det studerade företaget.
– Uppsatsen är tankeväckande och kan bidra till en ny syn på personalförankring av bland annat miljöarbete och värdet av att ha personalen med sig i arbetet, konstaterar Mikael Nilsson, juryordförande och tillika ordförande i Sveriges Åkeriföretag.

Om artikeln

Publicerad: 2009-12-18 00:00
Kategori: Nyheter
Taggar: