Åsa Torstensson träffade USA:s transportminister

Med anledning av det kommande klimatmötet i Köpenhamn i december träffade infrastrukturminister Åsa Torstensson nyligen USA:s transportminister Ra...

Med anledning av det kommande klimatmötet i Köpenhamn i december träffade infrastrukturminister Åsa Torstensson nyligen USA:s transportminister Ray LaHood samt representanthusets ordförande i transportutskottet James Oberstar.
Transporterna står i dag för en stor och ökande del av världens koldioxidutsläpp. Torstensson menar att om en minskning av utsläppen ska lyckas, är en omställning från dagens fossila fordon till mer bränslesnåla och gröna avgörande.
– Alla länder måste stärka sina insatser för att minska transportsektorns utsläpp. Detta kräver åtgärder såväl på internationell som på nationell och lokal nivå. Vi måste nu alla fokusera på hur vi kan minska transporternas påverkan på miljö och klimat, samtidigt som vi stärker transportsektorns och ekonomins konkurrenskraft, säger Åsa Torstensson.
Åsa Torstensson informerade också LaHood om den svenska regeringens trafiksäkerhetsarbete med fokus på nollvisionen.

Om artikeln

Publicerad: 2009-12-18 00:00
Kategori: Nyheter
Taggar: