Nya biobränslerapporter

FN:s miljöorgan UNEP:s nya biobränslestudie anger att sockerrörsetanol är positivt ur klimatsynpunkt och kan ha lägre utsläpp än 0 genom att ta...

FN:s miljöorgan UNEP:s nya biobränslestudie anger att sockerrörsetanol är positivt ur klimatsynpunkt och kan ha lägre utsläpp än 0 genom att ta koldioxid från atmosfären. Palmolja och majsetanol kritiseras och restprodukter framhålls som den bästa råvaran. I en ny studie, presenterad i Science, anger Jerry Melillo hur ökad biobränsleanvändning kan ske utan konkurrens med livsmedel. Bland annat rekommenderas att biobränsle främst odlas i Afrika, med fokus på gräs- och cellulosagrödor och låg användning av konstgödsel.

Om artikeln

Publicerad: 2009-11-20 00:00
Kategori: Nyheter
Taggar: