Vägverket och Ericsson i nytt transportsamarbete

Vägverket och Ericsson har tecknat ett flerårigt samarbetsavtal i form av en avsiktsförklaring, för att påskynda användandet av mobil och fast k...

Vägverket och Ericsson har tecknat ett flerårigt samarbetsavtal i form av en avsiktsförklaring, för att påskynda användandet av mobil och fast kommunikation för att nå säkra, effektiva och miljövänliga transporter – ett hållbart transportsystem.
Samarbetsavtalet med Ericsson innehåller såväl kortsiktiga som mer långsiktiga samarbeten. Det handlar om att samverka för att hitta lösningar för att nå de transportpolitiska målen för bland annat ökad trafiksäkerhet, mobilitet och klimathänsyn – mål som formulerats av EU-kommissionen i en ”ITS Action Plan”, vilken medlemsländerna nu aktivt uppmanas att implementera.
Detta samarbete är ett av resultaten av den samverkan som skett mellan näringsliv och offentliga myndigheter i förberedelserna av ITS Världskongress, som arrangeras i Stockholm den 21-25 september.
– Med Ericssons kompetens och medverkan kan ny kunskap om möjligheter med de nya mobila kommunikationslösningarna tillföras i Vägverkets arbete. Det kan skapa många olika möjligheter, till exempel att lägga grunden för nya kommersiella informationstjänster som reseplanerare, eCall, incidentvarning, eller andra former av offentlig – privat samverkan till nytta för såväl samhälle som medborgare, säger Lena Erixon, Vägverkets generaldirektör.

Om artikeln

Publicerad: 2009-10-23 00:00
Kategori: Nyheter
Taggar: