Transportindikatorn på plus igen

Transportindikatorn stiger för tredje kvartalet i rad. Denna gång med hela 36 enheter och landar för första gången sedan april 2008 på positivt ...

Transportindikatorn stiger för tredje kvartalet i rad. Denna gång med hela 36 enheter och landar för första gången sedan april 2008 på positivt resultat. Det kan nu talas om ett trendbrott. Den stora ökningen i oktober månads Transportindikator drivs framför allt av hög tilltro till omsättningsökningar.
– Det är en god idé att följa Transportsektorn för att få en tidig bild av vart konjunkturen bär. Vi såg tecknen på uppgång redan i våras och nu kom det rejäla lyftet. Men ännu handlar det inte om full fart framåt utan snarare om att ha fått upp näsan över vattenytan. Nu gäller det att sätta seglen och att göra det med lärdom av det tuffa år som varit, säger TransportGruppens vd Peter Jeppsson.
Hela 44 procent av Transportindikatorns respondenter uppger att de tror att omsättningen kommer att öka under de kommande tre månaderna. Det är en ökning med hela 29 procentenheter sedan kvartal två. Det finns dock utrymme för produktionsökningar utan nyanställningar för företagen. Endast 1 av 10 respondenter uppger att de planerar att nyanställa personal under det kommande kvartalet, medan 2 av 10 uppger att de kommer att minska antalet medarbetare. Läs hela Transportindikatorn på www.transportgruppen.se.

Om artikeln

Publicerad: 2009-10-23 00:00
Kategori: Nyheter
Taggar: