Långa lastbilar på avvägar

Den danska polisen har stoppat 21 så kallade modulekipage, lastbilar som är 25,25 meter långa, eftersom de avvikit från anvisade vägar för såda...

Den danska polisen har stoppat 21 så kallade modulekipage, lastbilar som är 25,25 meter långa, eftersom de avvikit från anvisade vägar för sådana fordon i Danmark. Det innebär att alla 21 förare och åkare har åtalats för brott mot den danska trafiklagstiftningen. Samtidigt konstaterar man att det inte registrerats några olyckor eller tillbud med dessa längre lastbilar i Danmark.

Om artikeln

Publicerad: 2009-10-23 00:00
Kategori: Nyheter
Taggar: