Höjd skatt på fordonsgas?

Regeringen har i en ännu inte offentliggjord promemoria flaggat för att de vill höja skatten på fossil naturgas från 2011 och fyra år framöver....

Regeringen har i en ännu inte offentliggjord promemoria flaggat för att de vill höja skatten på fossil naturgas från 2011 och fyra år framöver. Detta då naturgasen, till skillnad från biogasen, har en negativ miljöpåverkan. Kritiker sågar nu förslaget.
För att underlätta utbredningen av fossil naturgas som drivmedel har den haft skattelättnader, något som fossil naturgas för uppvärmning inte haft. Koldioxidskatten för naturgas vid uppvärmning har i stället varit lika hög som övriga koldioxidskatter.
Då den fossila naturgasen inte ger de miljövinster som exempelvis biogas så vill den svenska regeringen att naturgasens koldioxidskatt ska höjas i tre steg under en femårsperiod så att den hamnar i fas med övriga koldioxidskatter.
Men regeringens förslag möts av kritik och Svenska gasföreningen samt Eon Gas, den största gasleverantören i Sverige, menar att den fossila naturgasen fortfarande behövs som ett komplement till biogasen för att den pågående ökningen av gasdrivna fordon ska kunna fortsätta. De menar att en höjning av koldioxidskatten för naturgasen hämmar tillväxten av gasfordon på de svenska vägarna.
– Det är ett allvarligt hot mot biogas och fordonsgas i Sverige. Samtidigt som regeringen talar om att miljöanpassa vägtrafiken och hjälpa fordonsgasen att bli ett alternativ till bensin och diesel, läggs ett förslag som går stick i stäv med denna ambition. Jag kan inte tro att regeringens avsikt är att försämra förutsättningarna för alternativen på den svenska drivmedelsmarknaden. Därför måste regeringen skjuta upp skattebeslut tills de gjort en riktig analys av konsekvenserna, säger Hans Kreisel som är vd för Eon Gas till SVT Rapport.

Om artikeln

Publicerad: 2009-08-14 00:00
Kategori: Nyheter
Taggar: