Enighet om europeiska järnvägskorridorer

EU:s transportministrar enades nyligen om ett förslag som ska göra det lättare att transportera gods på järnväg tvärs över alla gränser inom ...

EU:s transportministrar enades nyligen om ett förslag som ska göra det lättare att transportera gods på järnväg tvärs över alla gränser inom EU. Tanken är att skapa så kallade ”järnvägskorridorer” på utvalda ställen i Europa genom att förenkla de administrativa procedurerna och totalt sett förbättra kvaliteten i transportkedjorna.
Dessutom undertecknade ministrarna från Sverige, Danmark, Tyskland, Österrike och Italien ett politiskt avtal för att skapa en godskorridor från Stockholm, via Danmark, till Neapel. Korridoren ska utgöra en viktig del av järnvägstransporterna från norra till södra Europa.

Om artikeln

Publicerad: 2009-08-14 00:00
Kategori: Nyheter
Taggar: