Innovationer skapar nya företag som förbättrar transporter

Vägverket och Innovationsbron startar tillsammans med stiftelsen Teknikdalen i Borlänge, en tvåårig pilotverksamhet - Transport Business Booster. Syftet är att öka innovationsgraden i transportsektorn och få fram nya livskraftiga företag med intressanta produkt- och tjänsteidéer.

Personer som har bra idéer inom transportområdet erbjuds nu möjligheter att utveckla idéerna till fungerande tjänster och produkter tillsammans med transportexperter och entreprenörer. Vägverkets utvecklingsmiljö och Innovationsbrons nätverk av företagsinkubatorer – som möjliggör företagsutveckling – blir tillsammans grunden för det stöd som kan erbjudas över hela landet.
– Genom denna satsning kan vi få ut mer av vår forsknings- och utvecklingsverksamhet då den förstärks av näringslivets olika intressen, säger generaldirektör Lena Erixon Vägverket.

De nya idéerna ska öka nyttan för trafikanterna och samtidigt bidra till att nå de transportpolitiska målen. Samarbetet startar med vägtransporterna, men förhoppningen är att även företrädare för andra trafikslag ska engagera sig i projektet.
Redan vid starten finns ett tjugotal idéer att gå vidare med. Dessa kommer att bedömas utifrån förväntad nytta och marknadspotential, men också utifrån idéägarens vilja och förmåga.
– Vi letar både efter bra idéer och intresserade entreprenörer. Båda delarna behöver utvecklas för att resultatet ska bli livskraftigt. Vårt mål är att bygga starka team runt idéerna, säger Karin Ringsby vid Teknikdalens företagsinkubator.

Målet är att inom försöket kunna utvärdera 100 idéer som kan leda fram till minst fem nya företag med nationell och kanske internationell bärkraft.
– Innovationsbron ser stora möjligheter att genom Transport Business Booster skapa nya affärer och tillväxtföretag i ett för Sverige viktigt profilområde. Detta tydliga branschinriktade projekt ses som en förstärkning av Innovationsbrons nationella inkubatorprogram (IBIP), och vi kommer förhoppningsvis att kunna sjösätta flera liknande satsningar i framtiden, säger Mikael Hult, Innovationsbron.

 

Om artikeln

Publicerad: 2009-06-18 00:00
Kategori: Nyheter
Taggar: