Vectura behöver rekrytera 250

Vectura är ett nybildat statligt konsultföretag inom transportinfrastruktur som startade sin verksamhet den 1 januari 2009. De övertog vid årsskif...

Vectura är ett nybildat statligt konsultföretag inom transportinfrastruktur som startade sin verksamhet den 1 januari 2009. De övertog vid årsskiftet all verksamhet från Banverket Projektering och Vägverket Konsult utan några beläggnings- eller sysselsättningsgarantier. Det första kvartalets resultat är över förväntan.
– Orderingången och sysselsättningsnivån har varit mycket god under det första kvartalet och affärsverksamheten har fungerat mycket bra särskilt med tanke på vårt pågående fusionsarbete, säger Jan Colliander, vd i Vectura.
Vectura har cirka 1 000 medarbetare på 40-talet orter i Sverige och är i stort behov av att rekrytera fler konsulter.
– Våra tjänster är mycket efterfrågade och vi befinner oss i en bransch som fortfarande är i högkonjunktur vilket medför att vi är i stort behov av att anställa konsulter över hela landet, säger Jan Colliander. Under året 2009 är rekryteringsbehovet cirka 250 nya konsulter.

Om artikeln

Publicerad: 2009-05-22 00:00
Kategori: Nyheter
Taggar: