Farlig plats byggs om

Trafiksäkerheten ska förbättras när en fyrvägskorsning i Valdemarsvik på E22 ersätts av en planskild korsning 27 miljoner kronor. Beställare ?...

Trafiksäkerheten ska förbättras när en fyrvägskorsning i Valdemarsvik på E22 ersätts av en planskild korsning 27 miljoner kronor. Beställare är Vägverket och uppdraget har gått till NCC.
Den fyrvägskorsning som finns i dag är hårt trafikerad och bilisterna måste svänga direkt ut på E22 och får också göra vänstersvängar upp på en väg där hastigheten är satt till 70 km/h. Genom att göra en planskild korsning ska trafiksituationen bli säkrare och risken för olyckor minska. För att få plats med de nya avfarterna måste en hel del berg sprängas bort. Sprängmassorna ska användas för att bygga en tillfällig väg förbi vägbygget. NCC kommer också att bygga en ny cirkulationsplats öster om trafikplatsen, en befintlig rastplats ska flyttas en bit söderut för att ge plats åt de nya avtagsvägarna. Den nya rastplatsen kommer dock att bli större än dagens.
– Den här delen av E22 är sedan länge mötesfri 2+1 väg med mitträcke, men korsningen har varit den felande länken. Med en mötesfri trafikplats blir sträckan förbättrad, både vad gäller trafiksäkerhet och framkomlighet, säger Rita Ekgren, projektledare på Vägverket, i ett pressmeddelande.
Arbetet startade i månadsskiftet mars/april och allt beräknas vara klart i juni 2010.

Om artikeln

Publicerad: 2009-05-22 00:00
Kategori: Nyheter
Taggar: