Bättre rastplatser för 75 miljoner

Vägverket menar att de kan förbättra förhållandena på rastplatser, med både nya anläggningar och en upprustning av dem som finns. Allt till en...

Vägverket menar att de kan förbättra förhållandena på rastplatser, med både nya anläggningar och en upprustning av dem som finns. Allt till en total kostnad av 75 miljoner kronor.
Nej, det är inte på det svenska Vägverket man säger så utan dess motsvarighet I Danmark, Vejdirektoratet. Efter skärpningen av kör- och vilotiderna för lastbilschaufförer har de gjort en analys av situationen och kommit fram till att det finns behov av att öka kapaciteten på rastplatserna för att tillfredsställa transportbranschens behov.
Vejdirektoratet har satt upp sex punkter i sin rastplatsstrategi.

  • Resan på de danska motorvägarna ska vara trygg, säker och tillfredsställande.
  • De resande skall erbjudas ett relevant serviceutbud.
  • Hänsyn till natur, miljö och arkitektur skall tillgodoses.
  • Anläggningarna skall motivera till ökad samkörning.
  • Kommersiella hänsyn hos Vejdirektoratets samarbetspartner skall tillgodoses.

Man skall, om möjligt, öka inkomsterna från anläggningarna.
Analysen har visat att många anläggningar är nerslitna och har bristande kapacitet.
I rapporten skriver Vejdirektoratet:
”Det har betydelse för godstransporter och vanliga bilister att det finns bra möjligheter att kunna vila och äta vid längre turer längs motorvägsnätet. Det ger en bättre arbetsmiljö och ökar trafiksäkerheten.”
På längre sikt är visionen att det ska vara maximalt 30 kilometer mellan möjligheterna att rasta och maximalt 70 kilometer med möjlighet att tanka.

 

Om artikeln

Publicerad: 2009-05-22 00:00
Kategori: Nyheter
Taggar: