Slut med gratis utsläppsrätter

EU:s ministerråd är överens av utformningen av klimat- och energipaketet. En del av paketet är att företag måste köpa utsläppsrätter redan fr...

EU:s ministerråd är överens av utformningen av klimat- och energipaketet. En del av paketet är att företag måste köpa utsläppsrätter redan från start framöver, och inte få dem tilldelade gratis som förr.
De stora dragen i paketet godkändes redan i december år 2008, och går ut på att EU ska minska utsläppen av växthusgaser med 20 procent och öka användningen av förnybar energi med 20 procent till år 2020.
Paketet som godkänts har sex byggstenar. En sådan byggsten är kravet att tio procent av transportsektorn ska drivas på förnybar energi, och kriterier för hur biobränslet för transporter ska utnyttjas på ett långsiktigt hållbart sätt.

Om artikeln

Publicerad: 2009-04-24 00:00
Kategori: Nyheter
Taggar: