Satsar på transporter från och till öst

Speditionsföretaget Transbaltika i Viared fördubblade omsättningen förra året och räknar med att hålla volymen uppe 2009 trots tuff baltisk mar...

Speditionsföretaget Transbaltika i Viared fördubblade omsättningen förra året och räknar med att hålla volymen uppe 2009 trots tuff baltisk marknad.
Transbaltikas vd Johan Alsin drog 2006 igång Transbaltika för att jobba med spedition i första hand mellan Sjuhäradsbygden och de baltiska länderna. Starten underlättades av att Transbaltika knöt an till det väletablerade Albini & Pitigliani, Alpi, i Borås som också är delägare. Även Alpis partners i Baltikum är med.
– Sådan är modellen i hela världsvida Albini & Pitigliani. Lokal entreprenör står för hälften, sedan går andra Alpi-bolag in som delägare. Ett unikt sätt att bygga ett stort nätverk av speditionsföretag, säger Johan Alsin.
Han tog säljportföljen i hand och gav sig ut bland möjliga kunder. Volymen kom snabbt upp i lönsam nivå.
– Vi jobbar med många mindre kunder i en mängd olika branscher. Konfektion, plast, metall, trycksaker. Det gör oss mindre sårbara för konjunktur och säsong. Mindre kunder är också stora för oss.
För Transbaltika gäller i huvudsak fast linjetrafik två gånger i veckan. Baltiska åkare sköter transporterna. 10-15 bilar med trailers är igång.
Kapellskär – Paldiski, Stockholm – Tallinn och Karlshamn – Klaipeda är huvudöverfarter.

Om artikeln

Publicerad: 2009-04-24 00:00
Kategori: Nyheter
Taggar: