Nytt Kilaforsprogram håller släpet rullande

Kilafors Industri AB lanserar nu individuella serviceprogram som är skräddarsydda för varje släp, för att på så sätt reducera dyra stillestån...

Kilafors Industri AB lanserar nu individuella serviceprogram som är skräddarsydda för varje släp, för att på så sätt reducera dyra stillestånd och reparationer för åkarna.
Planeringen av serviceprogrammet inleds med att en A3-stor ”spelplan” med nio olika fält läggs upp tillsammans med kunden. Beroende på hur släpet används samt dess ålder, planeras upp till nio service- och översynstillfällen som innefattar bland annat axelinmätning, el-service och förbesiktningar. För större åkare får varje släp en egen serviceplan.
– Syftet med serviceplanen är att löpande service och översyn blir mycket billigare än reparationer och oplanerade stillestånd, och dessutom enklare för åkaren att budgetera. Ett släp med serviceavtal och servicebok får också ett högre andrahandsvärde, vilket ytterligare förbättrar ekonomin för åkarna, menar Carina Jakobsson, Marknadschef på Kilafors.
Enligt statistik från bilprovningen underkänns hela 52 % av alla släp, vilket ofta resulterar i oplanerade stillestånd. Med de pressade marginaler som åkarna har idag finns inget utrymme för stillestånd, säger Carina vidare.

Om artikeln

Publicerad: 2009-04-24 00:00
Kategori: Nyheter
Taggar: