Fler egenföretagare, färre arbetstagare omkom i arbetsolyckor 2008

53 anställda, varav fem kvinnor, och 14 egenföretagare omkom i arbetsolyckor 2008. Året innan var motsvarande uppgifter 65 respektive 10. Två utl?...

53 anställda, varav fem kvinnor, och 14 egenföretagare omkom i arbetsolyckor 2008. Året innan var motsvarande uppgifter 65 respektive 10. Två utländska arbetstagare dödades i arbetet mot sex år 2007. Det visar en färsk sammanställning från Arbetsmiljöverket.
Efter byggverksamhet, med 17 omkomna i arbetet ifjol, och jord- och skogsbruk är tillverkning och transport de värst drabbade näringsgrenarna.
Samtliga omkomna egenföretagare var män, hälften av dem äldre än 55 år. Så många som nio var verksamma inom jord- och skogsbruk.
Fordonsolyckor låg bakom fler än en tredjedel av dödsolyckorna, varav en mindre del på väg. Träffad av nedrasande material var näst vanligaste orsak. Totalt inträffade tolv sådana olyckor mot nio året innan och endast tre år 2006. Flertalet har haft samma olycksförlopp: i samband med i- eller omlastning har godset kommit farande över chauffören som krossats eller klämts till döds. Fall av person (från höjd) var åtta till antalet. Fyra dödsolyckor orsakades av strömgenomgång, en av explosion, skriver Arbetsmiljöverket i sin rapport.

Om artikeln

Publicerad: 2009-04-24 00:00
Kategori: Nyheter
Taggar: