Schenker Privpak kräver en halv miljard av norska Posten

Schenker Privpak kräver 460 miljoner norska kronor, motsvarande cirka 585 miljoner svenska kronor, av norska Posten för brott mot konkurrensreglerna.

Den 17 december förra året lade EFTA:s övervakningsorgan ESA, (EFTA Surveillance Authority) fram en rapport, ett så kallat Statement of Objection. Rapporten visar att norska Posten mellan år 2000 och 2006 ingått en rad avtal med norska dagligvaru-, kiosk- och bensinkedjor som i praktiken hindrar alla andra än norska Posten att bygga upp ett rikstäckande nätverk av utlämningsställen för paket.
– Genom att bryta mot konkurrensreglerna har norska Posten i ett antal år haft möjlighet att ta ut ett betydligt högre pris av de norska konsumenterna än vad Schenker Privpak erbjuder, säger Ingvar Nilsson, CEO Schenker North AB.
ESA: s undersökning av norska Posten har varat mer än sex år och har bland annat resulterat i en razzia mot norska Postens huvudkontor för att säkra bevis.
Schenker Privpak inledde ursprungligen sin verksamhet i Sverige år 1992 efter ett initiativ från de största postorderföretagen som ville ge den svenska Posten konkurrens.
Schenker Privpaks affärsidé bygger på att utveckla ett eget nätverk i Norden där konsumenter ges flera alternativ att hämta paket som de handlat via Internet och postorder.
Istället för att tvingas gå till en särskild post under öppettiderna, erbjuds den tjänsten via större livsmedelskedjor, kiosker och bensinstationer som har helg- och kvällsöppet och på så vis blir ett mer flexibelt alternativ.
Både svenska och norska Posten har sedan kopierat idén för sin egen verksamhet.

Om artikeln

Publicerad: 2009-03-27 00:00
Kategori: Nyheter
Taggar: