SÅ vill omfördela ansvaret för överlaster

En femtedel av de tunga fordonen - bruttovikt över 35 ton - som kör med last var överlastade, enligt Vägverkets mätningar 2008. Detta är en viss förbättring jämfört med tidigare års mätningar.

– Att köra med överlastade fordon är ett lagbrott och kan vara en trafikfara. Slitaget på vägarna ökar och därmed underhållsbehovet. Samtidigt har vi otillräckliga ekonomiska ramar till drift och underhåll. Det medför att Vägverket inte kan åtgärda vägarna i den omfattning som behövs, säger Vägverkets generaldirektör Ingemar Skogö.
Vägverket menar att många aktörer måste ta ansvar och följa gällande lagstiftning för att problemet ska kunna lösas och efterlyser samtidigt bättre möjligheter att i fordonet kontrollera lastvikt och viktfördelning. Vägverket och Sveriges Åkeriföretag, SÅ, har därför tagit initiativ till en dialog med fordonstillverkarna för att få fram bättre vågutrustning för originalmontering i fordon.

Vägverkets boll

Hos SÅ är man positiv till att antalet överlaster nu tycks minska.
– Det är glädjande men vi vill komma ännu längre, säger Mårten Johansson, teknisk chef i SÅ.
SÅ presenterade i samverkan med bland andra departement, myndigheter och fordonstillverkare redan 2007 ett antal förslag till förbättringar.
– Hos Näringsdepartementet ligger sedan länge förslaget att i likhet med Belgien och Finland omfördela det straffrättsliga ansvaret för korrekt lastvikt till den som har kontroll över lastningen, vilket i ökad omfattning är industrin och inte alltid föraren, säger Mårten Johansson.
Mårten pekar också på att Vägverket har bollen att hantera förslaget att upplåta befintliga vågstationer så att tunga fordon kan vägas med självbetjäning dygnet runt, vilket enligt honom skulle underlätta för åkerinäringen att kontrollera lastvikter.

 

Om artikeln

Publicerad: 2009-03-27 00:00
Kategori: Nyheter
Taggar: