Nedåt för containerbranschen

Containerrederierna beräknas, enligt brittiska branschtidningen Lloyds List tjäna 68 miljarder dollar (motsvarande cirka 565 miljarder svenska krono...

Containerrederierna beräknas, enligt brittiska branschtidningen Lloyds List tjäna 68 miljarder dollar (motsvarande cirka 565 miljarder svenska kronor) under 2009 än under det gångna året. Det motsvarar en tredjedel i minskad omsättning. Sedan i november 2008 har fraktraterna mellan Europa och Kina rasat med 42 procent.
De minskade inkomsterna gör att containerrederierna just nu håller på med en gigantisk nerskärning av verksamheterna. Redan har 392 containerfartyg tagits ur drift. Allt enligt analys- och informationstjänsten AXS-Alphaliner. Fartygen som tagits ur drift motsvarar 8,8 procent av världens containerflotta.
AXS-Alphaliner värderar att med så mycket ledigt tonnage kan efterfrågan växa i genomsnitt 15 procent under de kommande tre åren så att det blir balans mellan efterfrågan och utbud. Något de flesta andra initierade menar är orealistiskt. Ett troligare scenario är en tillväxt på högst tio procent, vilket skapar balans först 2014.
Samtidigt förses containermarknaden med nya fartyg med totalt 1,8 miljoner TEU under 2009, vilket ökar flottan med 14,6 procent. Enligt de beställningar som finns ska flottan under 2010 öka med ytterligare 12,1 procent, men det är samtidigt ovisst hur många avbeställningar på nybyggen som görs efterhand.

Om artikeln

Publicerad: 2009-03-27 00:00
Kategori: Nyheter
Taggar: