Stor oenighet om vägavgifterna

Tjeckien, som är EUs nya ordförandeland, satsar inte på att få till stånd någon kompromiss när det gäller eurovignetten. I stället vill de arbeta på att främja transportnäringen.

EU:s transportministrar är djupt oeniga när det gäller EU-kommissionens förslag om nya väg- och utsläppsavgifter på lastbilar (eurovignetten). Vid deras möte i december tvingades dåvarande ordförandelandet Frankrike lämna frågan vidare till nästa ordförandeland, Tjeckien, med tanken att de skulle försöka komma fram till en kompromiss. Men den pågående finanskrisen och den extra börda som en ny vägavgift skulle vara för länder i unionens utkant, finns med bland det som stoppar förslaget om höjning av avgifterna.

Juridisk fråga

Tjeckerna har påpekat att de inte vill arbeta med förslaget så ihärdigt som fransmännen gjorde. EU-parlamentet ska behandla förslaget i första omgången i februari. Därefter ska EU:s beslutande institutioner förhandla om förslaget.
Tjeckerna är dock inte så optimistiska om att förslaget ska antas. Ett av skälen är att den tyska regeringen har avvisat förslaget att låta den tyska vägskatten, Mauten, också omfatta personbilstrafiken.
Andra medlemsländer menar att trängselfrågan, av juridiska skäl, inte kan tas med i ett beslutande direktiv. Bland annat Sverige kräver att en trängselskatt endast kan accepteras om alla är eniga eftersom det handlar om en skattefråga. Det innebär att det är långt till en europisk enighet om att höja vägskatterna.

Om artikeln

Publicerad: 2009-02-27 00:00
Kategori: Nyheter
Taggar: