SÅ-tävling i godstransporter

Sveriges Åkeriföretag utlyser en pristävling för bästa examensarbete/C eller D-uppsats om godstransport på väg. Prissumman är 10 000 kr och utdelas till bästa uppsats som godkänts under det senaste året av studeranden vid svenska högskolor och universitet.

Uppsatsen ska som sagt behandla ”godstransport på väg” och gärna innehålla något med bäring på åkeriföretag. Inom området finns en mängd olika aspekter att belysa. Det finns möjligheter för såväl ekonomer, socialvetare, tekniker, socialvetare som samhällsplanerare med flera att hitta intressanta ämnen.
Uppsatsen skickas in till Sveriges Åkeriföretag före den 1 juli 2009. Arbetet ska vara utfört under 2008 och/eller vårterminen 2009 samt vara godkänt av den institution för vilken uppsatsen skrivits.

Imponerande nivå

Förra året gick priset till Camilla Nyquist vid Chalmers med uppsatsen ”Efficiency and Security in an Intermodal Transport Chain”. Arbetet behandlade hur effektiviteten och säkerheten kan förbättras inom transportsektorn.
– Vi fick ta del av drygt tio nominerade examensarbeten 2008 och var imponerade över den ambitiösa nivå de höll. Vi ser med stor förväntan fram emot att ta del av årets nomineringar, säger Mikael Nilsson, ordförande i Sveriges Åkeriföretag.
Juryn består av Sveriges Åkeriföretags ordförande Mikael Nilsson och Rikard Engström, Ph D inom Logistik och Transportekonomi samt Hans Engström, informationsansvarig, Sveriges Åkeriföretag.

 

Om artikeln

Publicerad: 2009-02-27 00:00
Kategori: Nyheter
Taggar: