Michelin tar kraft från solen

Michelin bygger Europas största solcellsfält på tak vid sin fabrik i Cuneo, Italien. Mer än 147 000 kvadratmeter med solpaneler installeras på fabriken. Det är en yta motsvarande mer än 20 fotbollsplaner.

Med en årlig produktion av närmare 10 miljoner kWh, ger solpanelerna el för 2 000 invånare samtidigt som mängden koldioxid som släpps ut i atmosfären minskar med 1 200 ton per år.
Den nya solcellsanläggningen beräknas vara i drift i början av 2010. Anläggningen utvecklas och drivs av Frey Nouvelles, ett företag som producerar elektricitet från förnybara energikällor.
Michelin har ett antal projekt för att öka användningen av lokalt producerad förnybar energi. I Tyskland finns solcellsmoduler installerade på fyra fabrikstak och fabriken i Dundee, Skottland, försörjs med två vindkraftverk som ägs av Michelin. I Bassens, Frankrike, täcks 20 procent av anläggningens energibehov av energi som återvinns från förbränning av industriavfall i två närliggande förbränningsanläggningar.
Varje dag producerar Michelins anläggning i Cuneo cirka 1 000 ton däckmaterial och 300 ton däck och innerslangar.

Om artikeln

Publicerad: 2009-02-27 00:00
Kategori: Nyheter
Taggar: