Färre barn dödas i trafiken

På vägarna i landets tätorter, som kommunerna ansvarar för, omkom inget barn förra året. År 2007 dog fyra barn på kommunala vägar. Den mest drabbade trafikgruppen är fotgängare. Det visar preliminär statistik från Vägverket över antalet omkomna i trafiken.

Förra året omkom 84 personer på det väg- och gatunät som kommunerna ansvarar för. Det är en minskning jämfört med 2007 då 98 personer omkom på det kommunala vägnätet. De senaste åren har färre än fem barn per år dött i trafikolyckor. Förra året dog inget barn på de kommunala vägarna. Jämfört med åren 1957 och 1958, då 109 respektive 89 barn dog i den svenska trafiken har dödsolyckorna för barn nått mycket låga nivåer.
-Barnens trafiksäkerhet har successivt förbättrats under många år, men att inget barn under 15 år omkom på de kommunala vägarna förra året är exceptionellt, säger Gunilla Glasare, avdelningschef på Sveriges Kommuner och Landsting.

Om artikeln

Publicerad: 2009-02-27 00:00
Kategori: Nyheter
Taggar: