Kvinnor och Volvoägare kör bäst av alla

Försäkringsbolaget Volvia har låtit genomföra en rikstäckande undersökning om svenskars inställning till bilkörning. Resultatet från den riks...

Försäkringsbolaget Volvia har låtit genomföra en rikstäckande undersökning om svenskars inställning till bilkörning. Resultatet från den riksrepresentativa undersökningen visar bland annat att Volvoägare är mer för regler, ordning och reda. Den ger också besked om att kvinnor upplevs vara bättre bilförare och att 50 procent av de tillfrågade männen uppger att de stoppats för fortkörning. Motsvarande siffra för kvinnor är 18 procent.

Om artikeln

Publicerad: 2008-12-19 00:00
Kategori: Nyheter
Taggar: