Kartläggning av infrastrukturen mellan Sverige och Finland

Regeringen beslutade nyligen att ge Banverket, Vägverket och Sjöfartsverket i uppdrag att kartlägga den gränsöverskridande och angränsande landi...

Regeringen beslutade nyligen att ge Banverket, Vägverket och Sjöfartsverket i uppdrag att kartlägga den gränsöverskridande och angränsande landinfrastrukturen samt sjöinfrastrukturen mellan Finland och Sverige. Uppdraget gäller också andra verksamheter kopplade till sjöfart som påverkar möjligheterna till en väl fungerande effektiv person- och godstrafik mellan Finland och Sverige.

Om artikeln

Publicerad: 2008-11-18 00:00
Kategori: Nyheter
Taggar: