Stena Line landansluter sina fartyg

Stena Line planerar att landansluta majoriteten av sina fartyg i den skandinaviska verksamheten som ett led i företagets långsiktiga arbete för att...

Stena Line planerar att landansluta majoriteten av sina fartyg i den skandinaviska verksamheten som ett led i företagets långsiktiga arbete för att minska påverkan på miljön. Totalt handlar det om en investering på mellan 75 och 100 miljoner kronor.rn- Vi ser detta som ett viktigt steg i arbetet med vår strävan att minimera miljöbelastningen i de hamnstäder som vi anlöper, säger Stena Lines Skandinavienchef Fredrik Lantz i en kommentar. rn- De av våra fartyg som idag inte är landanslutna ligger vid kaj med motorerna på cirka 32 000 timmar per år, så detta innebär en betydande miljöbesparing. Utsläppen vid kaj blir nästan lika med noll, samtidigt som störande buller och rök minimeras.rnArbetet med att installera landanslutningar kommer att påbörjas inom kort och målsättningen är att det kommer att vara färdigt senast under 2010. rnFörst ut med installation av landanslutning är Stena Lines verksamhet i Göteborg. Därefter kommer installationer att genomföras i Stena Lines andra hamnar.rnStena Line trafikerar 14 hamnar med 18 fartyg i den skandinaviska verksamheten. Totalt i Stena Lines verksamhet finns 27 hamnar som trafikeras av 36 fartyg.

Om artikeln

Publicerad: 2008-10-21 00:00
Kategori: Nyheter
Taggar: