Starkare åkeriorganisationer i EU

Svenska åkerier får nu glädje av den danska åkeriorganisationens DTL EU-experter. Sveriges Åkeriföretag och DTL, Dansk Transport og Logistik har...

Svenska åkerier får nu glädje av den danska åkeriorganisationens DTL EU-experter. Sveriges Åkeriföretag och DTL, Dansk Transport og Logistik har ingått avtal om långsiktigt samarbete och gemensam fast representation i EU. Avsikten är att uppnå ett ökat inflytande i det stigande antalet EU-beslut som påverkar transporterna i Europa.rnDTL har sedan 2001 ett eget EU-kontor under ledning av Søren Hyldstrup Larsen, som nu också ska betjäna Sveriges Åkeriföretag på många områden.rnFrån svensk sida är Johan Lindström, vd i Sveriges Åkeriföretag mycket nöjd med avtalet.rn- Vi är glada för att vårt goda förhållande till DTL gör det möjligt att samarbeta i många viktiga frågor när det gäller transporter i EU, säger Johan Lindström. Vi ser den här alliansen som en bra möjlighet att öka vårt inflytande i EU. Det innebär att Sveriges Åkeriföretag kan arbeta mer målinriktat och effektivt i EU-systemet än hittills.rnHos DTL ser adm. direktör Erik Østergaard också fördelar.rn- Avtalet med Sveriges Åkeriföretag innebär att vi får ett avsevärt närmare samarbete i EU-frågorna. Tillsammans kan vi agera med större tyngd i det näringspolitiska arbetet. Sveriges Åkeriföretag kan utnyttja DTL:s erfarenheter och mångåriga närvaro i Bryssel och bidrar ekonomiskt till kontorets drift. Då vi i stort sett har sammanfallande näringspolitiska intressen är samarbetet en stor fördel för bägge parter, säger han. rn- Transport är ett stort ämne i EU, som i stigande grad lägger fast transportnäringens förutsättningar. Det betyder, att vi i EU ska vara starkt rustade för att säkra, att vi också i framtiden har en åkerinäring som är effektiv och konkurrensduglig, tillägger Erik Østergaard.

Om artikeln

Publicerad: 2008-10-21 00:00
Kategori: Nyheter
Taggar: