&quot:Miljön vinner stort på järnväg till Dåva&quot:

- Med ett järnvägsspår till Dåva kraftvärmeverk i Umeå skulle bortåt 10 000 långtradare försvinna från vägarna, säger Umeå Energis koncer...

– Med ett järnvägsspår till Dåva kraftvärmeverk i Umeå skulle bortåt 10 000 långtradare försvinna från vägarna, säger Umeå Energis koncernchef Curt Åström, som vill att Norrbotniabanan ska dras intill Dåvaanläggningen.rnEn Norrbotniabana i östlig sträckning skulle ge stora miljövinster. Tusentals långtradare som transporterar bränsle till Dåva kraftvärmeverk skulle kunna ersättas av järnvägstrafik menar Umeå Energis avgående koncernchef.rnIdag eldas omkring 160 000 ton avfall varje år i Dåva kraftvärmeverk strax norr om Umeå. Nästa år tas en ny förbränningsanläggning i drift, där 200 000-250 000 ton biobränsle ska förbrukas varje år.rn- Totalt rör det sig om minst 350 000 ton som varje år ska transporteras till Dåvaanläggningen. Det motsvarar 10 000 långtradarlaster. Självklart skulle det ge stora fördelar för miljön om det mesta av dessa transporter kunde ske på järnväg istället, säger Curt Åström.rnOm Norrbotniabanan byggs enligt det östliga alternativ som diskuterats är ett relativt kort stickspår vad som krävs för att ansluta Dåvaanläggningen till järnvägsnätet.rnInte bara Umeå Energi skulle dra nytta av ett järnvägsspår till Dåva – även Vägverket, RagnSells och Umeva har anläggningar i området.

Om artikeln

Publicerad: 2008-10-21 00:00
Kategori: Nyheter
Taggar: